Compensatia legala. Procedura insolventei. Admisibilitate

Oct 7, 2010   //   by Admin   //   Drept comercial  //  Niciun comentariu

Deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare sunt indeplinite la data deschiderii procedurii.


Decizia nr.1604 din 13 mai 2008 Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia comerciala

Prin sentinta nr.643 din 19 aprilie 2007, Tribunalul Bacau, sectia comerciala si de contencios administrativ a respins actiunea asa cum a fost precizata formulata de reclamanta SC R. SRL, prin lichidator judiciar SC I.E. IPURL in contradictoriu cu parata SC A.T. SRL si admitand cererea reconventionala astfel cum a fost precizata, a constatat compensate datoriile reciproce dintre parti.

Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca fiind indeplinite conditiile compensarii legale deoarece exista doua obligatii reciproce intre aceleasi persoane, care au ca obiect sume de bani si care sunt certe, lichide si exigibile, conform art.1143 – 1144 Cod civil.

Curtea de Apel Bacau – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal prin decizia nr.103 din 26 septembrie 2007 a admis apelul declarat de reclamanta SC R. SRL prin lichidator judiciar si a schimbat in tot sentinta in sensul ca a admis in parte actiunea si a obligat-o pe parata sa plateasca reclamantei suma datorata cu titlu de pret.

Prin aceeasi decizie s-a dispus in temeiul art.36 din Legea nr.85/2006 suspendarea judecarii cererii reconventionale.

Instanta de apel a retinut ca prin incheierea pronuntata la data de 11 martie 2005 in dosarul nr.8736/2004 al Tribunalului Bacau s-a deschis procedura falimentului societatii reclamante, actiunea de fata fiind formulata in temeiul art.77 din Legea nr.85/2006 pe calea dreptului comun pentru recuperarea creantelor, instanta de fond fiind astfel legal investita.

In ce priveste cererea reconventionala, aceasta, potrivit art.36 din Legea nr.85/2006 se suspenda de drept, solutia instantei de fond fiind gresita sub acest aspect, caz in care nu se mai puteau face aprecieri cu privire la cele doua debite si compensarea lor, in speta nefiind indeplinite conditiile art.52 din Legea nr.85/2006.

Impotriva sentintei a declarat recurs parata SC A.T. SRL pentru motivul prevazut de art.304 pct.9 Cod procedura civila in a carui dezvoltare arata ca in mod gresit instanta de apel a facut aplicarea prevederilor art.36 din Legea nr.85/2006 deoarece instanta nu a fost investita cu o actiune in realizarea creantei ci numai cu constatarea stingerii obligatiei prin compensatie legala anterior deschiderii procedurii insolventei reclamantei, situatie in care instanta trebuia sa se pronunte asupra cererii reconventionale nu sa o suspende, pe fond fiind intrunite conditiile art.1144 Cod civil.

Recursul este fondat. Potrivit art.52 din Legea nr.85/2006, deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare sunt indeplinite la data deschiderii procedurii.

Cum in speta, recurenta prin cerere reconventionala a solicitat sa se constate stingerea reciproca a obligatiilor de plata prin compensatie legala, intervenita anterior deschiderii procedurii insolventei asupra reclamantei, in mod gresit instanta de apel a retinut ca parata nu are calitate de creditor intrucat nu s-a inscris la masa credala, si gresit a dispus suspendarea judecarii cererii in temeiul art.36 din lege. Aceasta deoarece, compensatia legala fiind un mod de stingere a obligatiei poate fi invocata pe calea dreptului comun, ea constituind o exceptie de la regula prevazuta de art.36 privind suspendarea de drept a tuturor actiunilor judiciare si extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau sau bunurilor sale.

In consecinta, Inalta Curte a  admis recursul, a  casat in parte decizia atacata si a trimis cauza aceleiasi instante de apel pentru a se pronunta pe fondul cererii reconventionale in sensul de a stabili existenta creantei paratei catre intimata si daca constata indeplinite conditiile compensatiei legale sa dea eficienta dispozitiilor art.1144 Cod civil.

Lasati un comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a adauga comentariu.